Shen Jianyou, Li Mingxing, Li Ka

XXO


Shen Jianyou, Li Mingxing, Li Ka

A portable multifunction seating solution for the beach. From our team mates, Jiayao, Mengting and Kaiyu original idea.


  • 广东工业大学艺术与设计学院

备案号:粤ICP备15059883号-5  广东工业大学-艺术与设计学院 Design by Ana Rita Izquierdo