Tan Qiuyan, Lin Rongyuan,
Cai Zhutong, Sun Lu,
Xie Shangling, Lin Qiuli

Acordeón


Tan Qiuyan, Lin Rongyuan,
Cai Zhutong, Sun Lu,
Xie Shangling, Lin Qiuli

Based on an idea of students Lin Qiuli, Tan Qiuyan and Lin Rongyuan, Acordeón is both a seating solution and a business bag.


  • Gdut
  • Esdir
  • Esdap
  • CC

备案号:??ICP??15059883??-5  ?㶫??ҵ??ѧ-??????????ѧԺ Design by Ana Rita Izquierdo